Pokemon Voyage Forums
Nice (?)s ft - Printable Version

+- Pokemon Voyage Forums (http://forums.pokemonvoyage.com)
+-- Forum: Pokemon Voyage RPG (http://forums.pokemonvoyage.com/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Trading (http://forums.pokemonvoyage.com/forumdisplay.php?fid=34)
+--- Thread: Nice (?)s ft (/showthread.php?tid=10650)Nice (?)s ft - emorox - 11-04-2018

ShinyAmaura (?) (Level: 5)
ShinyAmaura (?) (Level: 5)
Bagon (?) (Level: 5)
Bagon (?) (Level: 5)
Buizel (?) (Level: 5)
Bunnelby (?) (Level: 5)
Bunnelby (?) (Level: 4)
DarkCresselia (?) (Level: 4)
Ekans (?) (Level: 5)
Ekans (?) (Level: 5)
Grimer (?) (Level: 5)
Honedge (?) (Level: 4)
ShinyHoundoom (?) (Level: 5)
ShinyHoundour (?) (Level: 5)
ShinyHoundour (?) (Level: 5)
Mantyke (?) (Level: 5)
Mareep (?) (Level: 5)
5x Munchlax (?) (Level: 5)
NidoranF (?) (Level: 5)
NidoranF (?) (Level: 5)
DarkNidoranM (?) (Level: 5)
DarkNidoranM (?) (Level: 5)
Noibat (?) (Level: 5)
Noibat (?) (Level: 5)
Noibat (?) (Level: 4)
Onix (?) (Level: 5)
Rattata (?) (Level: 5)
Rattata (?) (Level: 5)
Rattata (?) (Level: 5)
ShinyRiolu (?) (Level: 5)
ShinyRiolu (?) (Level: 5)
Rufflet (?) (Level: 4)
Rufflet (?) (Level: 5)
MagmaScyther (?) (Level: 4)
MagmaScyther (?) (Level: 5)
MagmaScyther (?) (Level: 5)
DarkSentret (?) (Level: 5)
Tauros (?) (Level: 5)
Tauros (?) (Level: 5)


RE: Nice (?)s ft - GDeoxys - 11-04-2018

What do you rate the DarkSentret (?) (Level: 5)?


RE: Nice (?)s ft - emorox - 11-04-2018

Wouldn't trade it for anything under 1.5x.


RE: Nice (?)s ft - partylikeafish - 11-05-2018

What dat Noibat do tho??

Lol, what's your rating on 2 of them?